Centrál Színház

Hírlevél adatkezelési tájékoztató Oldal

HÍRLEVÉL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Bevezető – hírlevél adatkezelési tájékoztatónk célja

 

Célunk a jelen hírlevél adatkezelési tájékoztató közzétételével, hogy Önt röviden és közérthetően tájékoztassuk azokról az információkról, amelyekkel Önnek a hírleveles szolgáltatásunkkal kapcsolatosan, személyes adatainak kezelésére vonatkozóan tisztában kell lennie.

A jelen tájékoztató a hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok 2018. december 15-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik.

1. Az adatkezelő, adatfeldolgozók személye

1.1. Adatkezelő:

Centrál Színház Nonprofit Kft.

Székhelye: 1065 Budapest Révay u. 18 .

Postai címe: 1365 Budapest 5. Pf:82.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság

Cégjegyzékszáma: 01 09 917900

Adószáma:20198950-2-42

Honlapjának címe: www.centralszinhaz.hu

Telefonos elérhetősége:+36-1-301-2060, munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között

e-mail cím adatvédelmi kérdésekben: adatvedelem@centralszinhaz.hu

 

1.2. Adatfeldolgozó:

A hírlevelek küldésével kapcsolatos adatkezelésekben három cég vesz részt adatfeldolgozóként.

 

1.2.1. Weboldalunkat üzemeltető cég:

 

WebKontakt Internet Studio Kft.

székhelye: 1162 Budapest, Bekecs utca 27.

cégjegyzék száma: 01-09-692904,

adószáma: 12566882-2-42

képviseli: Horváth-Veress Balázs ügyvezető

e-mail: info@webkontakt.hu

weboldal: www.webkontakt.hu

 

1.2.2. Hírlevél kezelő alkalmazást biztosító cég:

Hírlevél szolgáltatásunk működtetéséhez a https://www.joomla.org/ oldalon elérhető hírlevél kezelő alkalmazást használjuk. Az adatkezelésére vonatkozó tájékoztató itt olvasható angol nyelven: https://docs.joomla.org/JDOC:Privacy_policy.

 

1.2.3. Az online jegyértékesítési rendszert biztosító cég

JEGYx1 Zrt.

székhelye: 1139 Budapest, Forgách utca 37.

Cégjegyzékszáma: 01-10-049840

Adószáma: 26359744-2-41

képviseli: Horváth Krisztián

weboldal: www.jegyx1.hu

2. Hírlevélre feliratkozás, kezelt adatok köre

 

2.1. Hírlevélre történő feliratkozás:

Hírlevelünkre a www.centralszínhaz.hu weboldalunkon regisztrálhat az alábbi link alatt nevének és e-mail címének megadásával:

https://www.centralszinhaz.hu/hirlevel

Hírevelünkre kizárólag a honlapunkon iratkozhat fel. Szíves megértését kérjük, hogy regisztrációra a jegypénztárainkban nem tudunk lehetőséget biztosítani. Ennek az intézkedésnek az oka az Ön személyes adatainak védelme, amelyet az elektronikus regisztrációval tudunk megfelelően biztosítani.

 

2.2. Kezelt adatok köre:

Regisztrációkor az alábbi adatait rögzítjük:

  • név
  • e-mail cím.

Tároljuk továbbá a hírlevélre történő feliratkozás dátumát és a hírlevél kiküldéséhez való hozzájárulásának tényét, tartalmát.

3. Adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak kezelése a hírleveles szolgáltatásunk kapcsán kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.)

4. Hírlevelek tartalma, adatkezelés célja

Amennyiben feliratkozik hírleveles szolgáltatásunkra, az Ön által megadott e-mail címen tájékoztatjuk havi műsorunkról, ajándékutalványainkról, akcióinkról, továbbá programjainkról, rendezvényeinkről és a Színházzal kapcsolatos hírekről, hűségprogrammalról kapcsolatos információkról, illetve kulisszatitkokról hírlevél formájában, az általunk kiválasztott rendszerességgel. Hírleveleinkben olyan programokról is értesítjük, amelyek színházi működésünkhöz szorosan kapcsolódnak (pl. Színházak éjszakája). Hirdetési reklámokat hírleveleink nem tartalmaznak, ide nem értve a támogatóink reklámjait.

Adatkezelés célja: a fenti információkat tartalmazó hírlevelek küldése.

5. Hírlevélről történő leiratkozás, adatkezelés időtartama

5.1. Hírlevélről történő leiratkozás

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat az egyes hírlevelek végén található "leiratkozás" gombra kattintva. Ha hírlevelünkről leiratkozik, azaz személyes adatainak kezelésre adott hozzájárulását visszavonja, személyes adatait automatikusan és haladéktalanul, véglegesen töröljük.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Természetesen, ha meggondolná magát, bármikor újból feliratkozhat hírlevelünkre.

5.2. Adatkezelés időtartama

Személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, azaz amíg le nem iratkozik hírlevelünkről. Az adat törlést a leiratkozás tudomásunkra jutásától számított 3 munknapon belül vállaljuk.

6. Érintettek jogai, jogérvényesítés, panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek

6.1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Önt hírlevél adatbázisunkban kezelt személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan megilletik a tájékoztatási (hozzáférési), helyesbítési (kiegészítési), engedély visszavonási, törlési, kifogásolási, illetve az adatkezelés korlátozására vagy a hordozhatóságra vonatkozó jogok.

A fenti jogokról és azok gyakorlásáról részletes információt az adatkezelési tájékoztatónk IV. részében talál.

Adatkezelési tájékoztatónkat az alábbi linken olvashatja: https://www.centralszinhaz.hu/static/adatvedelem 

6.2. Jogérvényesítés, panaszkezelés

Ha bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, bejelentése, problémája van, illetve ha gyakorolni kívánja az Önt megillető jogokat, kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

 

Centrál Színház Nonprofit Kft.

Pánczél Sándor gazdasági igazgató

Postai címe: 1365 Budapest 5. Pf:82.

Telefon:+36-1-301-2060 munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között

E-mail cím: adatvedelem@centralszinhaz.hu

Amennyiben lehetséges, kérjük elsősorban írásban (e-mailen vagy postai úton) forduljon hozzánk. Az írásbeli forma mind az Ön, mind a mi érdekeinket szolgálja, mivel a megkeresés ügyintézésének menete így könnyebben bizonyítható, illetve személyazonosságának igazolása is könnyebben megoldható.

 

6.3. Jogorvoslati lehetőségek:

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó jogot, lehetősége van az illetékes (Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes) törvényszékhez is keresetet benyújtani, illetve vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken:

postai cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefonszám: +36-1-3911400

képviselő: elnök: dr. Péterfalvi Attila

weboldal: www.naih.hu

7. Cookie használat

Weboldalunkon cookiekat használunk. Ezekről és további adatkezelési kérdésekről részletes tájékoztatót weboldalunkon az adatvédelem menüpontban található adatvédelmi tájékoztató címszó alatt olvashat (belinkelve ld. fent a 6.1. pont alatt).

8. Általános tájékoztatás

Bármilyen a hírlevél tartalmával kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén a +36-1-301-2060-os telefonszámon munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között vagy a marketing@centralszinhaz.hu e-mail címen állunk szíves rendelkezésére.                                                                                                 

Videó bezárása